Welcome to KitabKhana

Team At KitabKhana

Mr.Samir Somaiya and Mrs. Amrita Somaiya - Founder of KitabKhana 

 

Mr Jagath Tekkate and His Team Members

Sanjeev Anant Kamat

Nagesh Vaman Shenoy

Anandray Ramray Shenoy

Shailesh Shantaram Shenoy

Deepak Mahadeo Pahadi

Vinayak Bhagwan Ghadigaonkar

Prashant Atmaram Salunkhe

Arjun Shankar Chavan

Shalaka Machhindra Ghag

Rukhsar Sadruddin Lokhandwala

About us

The woods are lovely, dark and deep, But I have promises to keep, And miles to go before I sleep... -Robert Frost